ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

40. Update trauma management /

บรรณาธิการ,อนันต์ ตัณมุขยกุล, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล และพรพรหม เมืองแมน

Other Authors: อนันต์ ตัณมุขยกุล,, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล,, พรพรหม เมืองแมน,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Wounds -- and -- Injuries
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2554
Volume ล.40 Copy 2
Available
Volume ล.40 Copy 1
Available