ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

Principle of surgery for diseased obesity /

44. ศัลยศาสตร์สำหรับโรคเมตาบอลิคและโรคอ้วน =

บรรณาธิการ,ธีรพล อังกูลภักดีกุล, ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ และ ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์.

Other Authors: ธีรพล อังกูลภักดีกุล,, ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์,, ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- Congresses
Obesity
Metabolic -- Diseases
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2554
Volume ล.44 Copy 2
Available
Volume ล.44 Copy 1
Available