ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในโรงแรมไทย =

The Customer Satisfaction Towards Marketing mix of Bakery Products in Thai Hotels /

รายวดี ผดุงกาญจน์

No Cover Image
Main Author: รายวดี ผดุงกาญจน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: เบเกอรี่
การตลาด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF6161.B15 ร452ค 2555
Copy 1
Available