การสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มารับบริการโรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก =

Social Support and Health Belief in Self-Care Behavior Among Essential Hypertension Patients Receiving Services at promphiram Hospital Phitsanulok Province /

วันวิสา รอดกล่อม

No Cover Image
Main Author: วันวิสา รอดกล่อม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย -- สุขภาพ -- การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC685.H8 ว436ก 2555
Copy 1
Checked out Due: 2022-5-30 Recall This