ผู้สูงอายุไทย :

พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต /

โดย ปิยากร หวังมหาพร

Main Author: ปิยากร หวังมหาพร
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554
Subjects: ผู้สูงอายุ -- ไทย
ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1064.T35 ป662ผ 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available