ปัจจัยที่มีผลต่อพลังความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ =

Factors Affecting Power Components Capabilities Self-Care of People Living With HIV/AIDS /

ปิยพร จิตทอง

No Cover Image
Main Author: ปิยพร จิตทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยเอดส์ –– การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ป619ป 2555
Copy 1
Available

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ป619ป 2555
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available