เชงสอบู เอกกษัตรีแห่งแผ่นดินมอญ /

ตติยะ ศรียะพันธ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ตติยะ ศรียะพันธ์
Format: JUVENILE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550
Subjects: กษัตริย์และผู้ครองนคร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789749465844