รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมุกบ้านติ้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ =

Products cloth development weaves house tally sued in Counting pearl for encourages the tourism of Tumbol houes tally sued in counting community Amphur romsuk Phetchabun /

สรวงพร กุศลส่ง

No Cover Image
Main Author: สรวงพร กุศลส่ง
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: หัตถกรรมสิ่งทอ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TT699 ส341ร 2555
Copy 1
Available