การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทย =

Screening for antiplatelet activity of crude extract from Thai medicinal plants. /

จีรวรรณ พานิช, ไพรพิรุณ รุจิโรจน์สุวรรณ และเอกรินทร์ ผู้เลื่องลือ.

No Cover Image
Main Author: จีรวรรณ พานิช.
Other Authors: ไพรพิรุณ รุจิโรจน์สุวรรณ., เอกรินทร์ ผู้เลื่องลือ., มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเคมีและเภสัชเวท.
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: การตรวจสอบคุณภาพทางการแพทย์.
เกล็ดเลือด
สารสกัดจากพืช.
สมุนไพร -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 จ558ก 2552
Copy 1
Available