การจัดทำคู่มือเอกสารมาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร :

กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนเต้าเจี้ยวบ้านไร่อ้อย=

กิตติชัย สั่งการ, เกรียงไกร แสงอุ่น

No Cover Image
Main Author: กิตติชัย สั่งการ
Other Authors: เกรียงไกร แสงอุ่น,
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร –– มาตรฐานความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณสภาพ
อาหาร –– การเจือปนและการตรวจสอบ
เต้าเจี้ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!