กระบวนการพยาบาล :

เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ /

ศิราณี อินทรหนองไผ่.

Main Author: ศิราณี อินทรหนองไผ่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงใหม่).
Subjects: Community Health Nursing.
Holistic Health.
Nursing Process.
Holistic Nursing
Primary Health Care.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY106 ศ444ก 2554
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 5
Checked out Due: 2020-11-7 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-11-30 Recall This

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY106 ศ444ก 2554
Copy 4
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-11-30 Recall This