สิ่งตรวจพบที่ปกติและผิดปกติจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของทารกในครรภ์ =

Normal and abnormal findings in fetal scan /

บรรณาธิการ, จุฑาวดี วุฒิวงศ์...[และคนอื่นๆ].

Other Authors: จุฑาวดี วุฒิวงศ์,, คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก วาระปี พ.ศ. 2553-2555.., ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 11 (พ.ศ.2553-2555).
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Fetal Monitoring.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ209 ส716 2555
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available