คู่ฟ้า สองพระบารมี /

ปานบัว บุนปาน, บรรณาธิการ

Other Authors: ปานบัว บุนปาน,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ค694 2553
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available