การวิเคราะห์เชิงความร้อน และ แคลอริเมทรี =

Thermal analysis and calorimetry /

ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

Main Author: ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเคมี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
Series: ทุนส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; ลำดับที่24.
Subjects: การวิเคราะห์ทางความร้อน –– การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
เคมีวิเคราะห์
แคลอริเมทรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Science, Stack

Call Number: QD79.T38 ศ332ก 2553
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD79.T38 ศ332ก 2553
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This