เคมีทั่วไป 1 /

สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์

Main Author: สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: เคมี -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
โครงสร้างอะตอม -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
ตารางธาตุ -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
พันธะเคมี -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
เคมี -- สูตรสมการ -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
ก๊าซ -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
ของเหลว -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
ของแข็ง -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
สารละลาย -- (เคมี) -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
สมดุลเคมี -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
เคมีความร้อน -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
กรด -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
เบส -- (เคมี) -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD31.3 ส784ค 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available