การเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์และการสอนแบบปกติ =

A Comparison of Mattayom Suksa 4 Students' Speaking Abilty Between the Use of Video Compact Disc and Conventional Teaching Method /

สุวรรณ์ธัช สวาสดี

No Cover Image
Main Author: สุวรรณ์ธัช สวาสดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: การพูดภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ –– การพูด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Thesis

Call Number: PE1405 ส869ก 2555
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1405 ส869ก 2555
Copy 1
Checked out Due: 2020-11-6 Recall This