เปรียบเทียบลักษณะและความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชนเผ่าม้งในอดีตกับปัจจุบัน :

กรณีศึกษาตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ /

พิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล

No Cover Image
Main Author: พิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ม้ง -- การแต่งกาย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: DS570.M5 พ761ป 2555
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.M5 พ761ป 2555
Copy 1
Available