รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่ได้จากปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลลูโลสเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล =

Novel sulfonated Cellulose solid acid catalyst for biodiesel production /

โดย พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย, อนุสรณ์ วรสิงห์, อมรรัตน์ ม่วงอ่อน

No Cover Image
Main Author: พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย
Other Authors: อนุสรณ์ วรสิงห์,, อมรรัตน์ ม่วงอ่อน,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาเคมี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: เชื้อเพลิงไบโอดีเซล –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP359.B46 พ284ร 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available