รายงานวิจัยเรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวี :

ประสบการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ /

โดย มาลี สิทธิเกรียงไกร

No Cover Image
Main Author: มาลี สิทธิเกรียงไกร
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: เอชไอวี (ไวรัส) –– สารต้านไวรัส
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ม511ร 2552
Copy 1
Available