รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม :

กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จังหวัดจันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี เสนอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /

โดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Subjects: สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- ภูมิศาสตร์ -- ไทย
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- อุทกภัย
ภัยธรรมชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G70.215.T5 ร451 2555
Copy 1
Available