สีสันหลากวัฒนธรรม :

ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา /

คณะผู้เขียน, ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, นาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย

Other Authors: ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ,, ปวินท์ มินทอง,, ณัฐพล สอนจรูญ,, สมศักดิ์ แท่นมณี,, นาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, 2555
Subjects: วัฒนธรรมเอเชีย
เอเชีย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ตะวันออกกลาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
แอฟริกา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS12 ส733 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available