รายงานการวิจัยอิทธิพลของปุ๋ยน้ำชีวภาพและอัตราการใช้ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตและน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ =

The Effect of Bio Fertilizer and Using Rate to the Improvement of Yield and Oil Yield of Jatropha /

ภูมิศักดิ์ อินทนนท์

No Cover Image
Main Author: ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยน้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S654 ภ679ร 2552
Copy 1
Available