รายงานการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์ และการพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายใบ Porphyra vietanmensis เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและแร่ธาตุ ระยะที่ 1: การคัดเลือกสายพันธุ์และการเพาะขยายคอนโชซิลิสแบบมหมวล =

Strain Selection and Cultivation Development of Laver, Porphyra vietnamensis, for Protein and Mineral Sources Phase I: Strain Selection and Mass Culture of Conchocelis /

โดย ระพีพร เรืองช่วย...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ระพีพร เรืองช่วย,, เศวต ไชยมงคล,, โชคชัย เหลืองธุวปราณีต,, แจ่มจันทร์ เพชรศิริ,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: สายใบ –– การเลี้ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK575.T5 ร451 2553
Copy 1
Available