กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ /

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4516 ก117 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available