พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542(และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548);ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543(และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 /

สำนักงานศาลปกครอง

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานศาลปกครอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2548
Subjects: ศาลปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1748 พ371 2548
Copy 1
Available