วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพกับสื่อการสอนบนระบบเครือข่ายรายวิชา 355543 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา /

ภาสกร เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: ภาสกร เรืองรอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: การศึกษา –– วิจัย
ปัจเจกภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 29 แผ่น : ภาพประกอบ