พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกัน และหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน =

Basic immunology and immunoassay principles /

กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์.

Main Author: กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเทคนิคการแพทย์. สาขาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี: หจก.โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี; 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Immunology
Immunotherapy
Immunoassay laboratory manuals
Immunoassay methods
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW525.5 ก384พ 2555
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Health Sci, Audio Visual

Call Number: CD-Medก384พ 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Non-circulation