พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกัน และหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน =

Basic immunology and immunoassay principles /

กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์.

Main Author: กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเทคนิคการแพทย์. สาขาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี: หจก.โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี; 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Immunology.
Immunotherapy.
Immunoassay –– laboratory manuals.
Immunoassay –– methods.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!