ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /

คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Authors: คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2555
Subjects: สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศอาเซียน
ไทย -- แง่ยุทธศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: HC441.A5 ค181 2555
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441.A5 ค181 2555
Copy 1
Available