อ่าน - ข้าม - ชาติ :

สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน /

วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,, สำนักงานบริหารและพัมนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Format: FICTION
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
Subjects: การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
เด็ก -- การอ่าน
หนังสือและการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z1003 อ622 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Architecture, Stack

Call Number: Z1003 อ622 2555
Copy 16
Available
Copy 4
Available
Copy 18
Available
Copy 13
Available
Copy 15
Available
Copy 17
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD301
Volume V.2 Copy 3
Available
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 2
Available
Volume V.1 Copy 3
Available