อ่าน - ข้าม - ชาติ :

สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน /

วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,, สำนักงานบริหารและพัมนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Format: FICTION
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
Subjects: การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
เด็ก -- การอ่าน
หนังสือและการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
 • โครงการห้องสมุดเด็กในเกาหลี : ห้องสมุดปาฏิหาริย์
 • ปั้นลูกรักให้เป็นนักอ่านผ่านพ่อแม่
 • เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด : โครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กทารกทุกคน
 • บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนและบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล
 • การอ่านและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา
 • บทบาทของห้องสมุดในประเทศเมียนมาร์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิอนุรักษ์และให้ความช่วยเหลือเรื่องหนังสือของประเทศเมียนมาร์
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน : มุมมองของบรูไนดารุสซาลาม
 • การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้น
 • การพัฒนาการอ่านเพื่อศึกษาสำหรับทุกคนจากปฏิบัติการนำร่องสู่นโยบายแห่งชาติ สิ่งท้าทายและบทเรียนที่ได้เรียนรู้
 • ภาคผนวกโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2555.DVD Disc 1 : บรรยายพิเศษ "Social and cognitive benefits of lifelong recording"
 • DVD Disc 2 : การอภิปราย