อ่าน - ข้าม - ชาติ :

สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน /

วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,, สำนักงานบริหารและพัมนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Format: FICTION
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
Subjects: การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
เด็ก -- การอ่าน
หนังสือและการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!