การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากจากอำเภอเขาค้อโดยใช้อัตลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ =

Product Development With Identity of the Hmong Khao Kho Phetchabun /

รจนา เสงี่ยมสมานันท์

No Cover Image
Main Author: รจนา เสงี่ยมสมานันท์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: ศิลปนิพนธ์ (ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: การจัดการผลิตภัณฑ์ -- เพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน -- เพชรบูรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: TS171.4 ร117ก 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS171.4 ร117ก 2555
Copy 1
Available