การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารวิชาการ ระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 /

นภารัตน์ มั่นเหม็น

No Cover Image
Main Author: นภารัตน์ มั่นเหม็น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555.
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 372.2 น198ก 2555
Copy 2
Available