การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะครูปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้/

จารุณี ยอดจิ๋ว

No Cover Image
Main Author: จารุณี ยอดจิ๋ว
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555.
Subjects: วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย
ครูอนุบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Research

Call Number: 371.26 จ322ก 2555
Copy 2
Available