เทคนิคงานสี /

ประณต กุลประสูตร

Main Author: ประณต กุลประสูตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: สี
การทาสี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 667 ป254ท 2554
Copy 1
Available