กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย /

โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ

Main Author: พงษ์ธร ธัญญสิริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีรติฯ กระทรวงยุติธรรม, 2555
Subjects: กระบวนการยุติธรรม –– ไทย
กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา –– ไทย
อาชญากรรม –– ไทย –– สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3812
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1748 พ156ก 2555
Copy 1
Available