เรือนล้านนากับวิถีชีวิต =

Lanna house and way of life /

ฐาปนีย์ เครือระยา

No Cover Image
Main Author: ฐาปนีย์ เครือระยา
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Subjects: เรือนไทย
สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย –– ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA7435.N69 ฐ319ร 2554
Copy 1
Available