กรณีศึกษาปัญหาภิกษุณี ในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย) /

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
Subjects: ภิกษุณี
สตรี –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: BQ6150 ก153 2555
Copy 1
Available