การจัดการความรู้ ..สู่ ปัญญาปฏิบัติ =

Knowledge management in Action /

บดินทร์ วิจารณ์

Main Author: บดินทร์ วิจารณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 258 หน้า
ISBN: 9749255526