ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย /

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

Main Author: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Series: โครงการตลาดวิชาการมหาวิทยาลัยชาวบ้าน ; ชุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Subjects: ความขัดแย้งทางการเมือง –– ไทย (ภาคใต้)
ความขัดแย้งทางสังคม –– ไทย(ภาคใต้)
มุสลิม –– ไทย (ภาคใต้)
ปัญหาสังคม –– ไทย (ภาคใต้)
การแบ่งแยกเชื้อชาติ
ไทย (ภาคใต้) –– การเมืองและการปกครอง
ไทย (ภาคใต้) –– ภาวะสังคม
ไทย (ภาคใต้) –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.S65 ธ285ค 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 303.6 ธ285ค 2555
Copy 3
Available