ทศวรรษใหม่ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล /

บรรณาธิการโดย บุษบา จินดาวิจักษณ์ และคนอื่นๆ

Other Authors: บุษบา จินดาวิจักษณ์,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2555
Subjects: Congresses
Medication -- Systems, -- Hospital
Pharmacy -- Service, -- Hospital
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
Tags: Add
care (1), Pharmaceutical (1)
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WX179 ท239 2555
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WX179 ท239 2555
Copy 1
In transit