การบริบาลผู้ป่วยโรคหืด โรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /

สุณี เลิศสินอุดม, บรรณาธิการ

Other Authors: สุณี เลิศสินอุดม,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553
Subjects: โรคหืด –– ผู้ป่วย
โรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ –– ผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง –– ผู้ป่วย
ผู้ป่วย –– การดูแล
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WF553 ก461 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available