การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง อิทธิพลกลอนอ่านในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่ /

ทิพวัน บุญวีระ, ค้นคว้าเรียบเรียง

Main Author: ทิพวัน บุญวีระ
Other Authors: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2541
Subjects: วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย -- การวิเคราะห์
กวีนิพนธ์ไทย -- การวิเคราะห์
กลอน -- การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PL4200.5 ท479ก 2541
Copy 0
Available