ปลาทู :

สินในน้ำจากอ่าวไทย /

วีระ เทพกรณ์

Main Author: วีระ เทพกรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: หนังสือท้องถิ่นศึกษาชุดชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Subjects: ปลาทู
ปลาทู –– อาหาร
ปลาทู –– วัฏจักรชีวิต
ปลาทู –– ไทย –– สมุทรสงคราม
ระบบนิเวศ –– ไทย –– สมุทรสงคราม
ประมง
ปลาทู –– การอนุรักษ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 597.782 ว841ป
Copy 2
Available
Copy 0
Available