คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปัญหาที่พบบ่อย /

บรรณาธิการ, วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.

Other Authors: วีระชัย วัฒนวีรเดช,, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ,, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย., สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย., สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Vaccination.
Vaccines –– handbooks.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: QW805 ค695 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW805 ค695 2554
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 5
Available
Copy 8
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QW805 ค695 2554
Copy 11
Available