การพัฒนาโวลเตจดิไวเดอร์ชนิดตัวเก็บประชุไฟฟ้าพิกัด 100 กิโลโวลต์แบบใช้ก๊าซเป็นฉนวน=

Development of a 100 kv AC Capacitive Voltage Divider Using Gas Insulation /

มนตรี เชื้อเมืองพาน, ปราโมทย์ ปั้นเจริญ

No Cover Image
Main Author: มนตรี เชื้อเมืองพาน
Other Authors: ปราโมทย์ ปั้นเจริญ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: โวลเตจดิไวเดอร์
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN1911
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available