ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ =

Cultural Diversity In Pluralistic Society /

โดย ชูพินิจ เกษมณี

No Cover Image
Main Author: ชูพินิจ เกษมณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมม, 2555
Subjects: สังคมและวัฒนธรรม
ปัญหาสังคม -- นโยบายของรัฐ -- ไทย
พหุนิยม -- (สังคมศาสตร์) -- ไทย
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN365 ช672ค 2555
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: GN365 ช672ค 2555
Copy 2
Available