ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

47. การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยไตวาย /

บรรณาธิการ, โสภณ จิรสิริธรรม...[และคนอื่น].

Other Authors: โสภณ จิรสิริธรรม,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- Congresses
Kidney -- Failure,Chronic
Kidney -- Diseases
Surgery,Operative
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2554
Volume เล่ม 47 Copy 1
Available