ผลการใช้บทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม /

ไชยยันต์ ช้างทอง

No Cover Image
Main Author: ไชยยันต์ ช้างทอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Subjects: บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การเรียนรู้แบบร่วมมือ –– คลื่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information